ET ENKELT OPPLEGG FOR HELORDSLESING

Visste du at barn og unge bare bruker omlag 200 forskjellige ord når de snakker med hverandre? De bruker heller ikke så mange flere når de skriver en oppgave. Fokuserer man på å lære elevene å lese disse ordene, vil man minske problemene relatert lesing i begynneropplæringen.

 
Hvilke ord elever bør kunne skrive korrekt på de ulik alderstrinnene virker å være veldig varierende og helt avhengig av om læreren eller lærebokforfatteren i det hele tatt tror på å bruke tid på helordslesning.

 
Selv vil jeg basere elevenes basisord/helord som jeg forventer de bør kunne lese og skrive i løpet av et klassetrinn, på "de XXX mest vanlige ordene på norsk".
  • - På 1. trinn ser jeg for meg å fokusere på de 25 mest brukte ordene på norsk. Målet er at alle elevene skal kunne lese, skrive og raskt kjenne dem igjen som helord.
  • - På 2. trinn bør fokuset ligge på de 100 mest brukte ordene.
  • - På 3. trinn de 200 mest brukte ordene osv.
Du finner flere slike lister på nett, alt etter om det er de mest brukte ordene på norsk, i barnebøker, ol. Etter hvert kommer jeg også til å legge ut slike lister her. Velg den listen som man mener passer både alderstrinnet og elevgruppen man har best.

 
Husk at du også kan bruke det samme undervisningsopplegget i engelsk, men tilpass mengden, og bruk litt færre ord. På engelsk vil du ofte finne ferdige lister med gloser i selve læreverket, som du kan benytte deg av.

 
Helordene bør elevene få i ukelekse å pugge (Førsteklassingene kan som regel begynne med noen få helord i uka etter jul.) og ha ukeordsprøve hver fredag. Dersom noen elever ikke har kommet så langt motorisk som til å kunne skrive bokstavene godt, kan de bruke magnetbokstaver og stave ordene for meg ved hjelp av dem.

 
-Ordene skrives opp på tykt papir med tack-it bakpå.
-Helordene henges på tavla og leses flere ganger daglig sammen i klassen. (repetisjon gjør mester ;-))
-På flip-overen lager i setninger med helordene.

 
Jeg har et eple, sa Frida.
Jeg har en båt, sa Tore.

 
Der ordet "har" skal stå, henger vi opp helordet istedenfor å skrive det på flipoveren.

 
Senere kan vi ta bort arket med helordet "har" så det blir hull i setningen.

 
Jeg        et eple, sa Frida.
Jeg        en båt, sa Tore.

 
Et hvitt ark som er laminert og klippet i biter sånn ca på størrelse med helordet, kan festes der helordet var og så får elevene mulighet til å komme opp og skrive på det med whiteboard tusj (barnetusjene fra ikea funker fint) så setningen blir hel igjen. Dersom man har øvd på flere helord samtidig, kan elevene få de ulike lappene med ord og feste rett ord på rett plass i setningene. Bruk Tack-it på baksiden av lappene.

 
Hvordan ellers øve på helord -å lese dem fort?
- Dersom man har øvet på flere ord, si "Dersom det står "har" på denne lappen, rekk hendene i været" og så trekk ett ord opp om gangen. Før hvert nye kort, si et nytt ord det kan være.
- Flashcards. Vis fram ett kort om gangen og la elevene lese dem. Kan fint kombineres med å si bokstavene "har -H-A-R- har"
- Ha ordene synlig for elevene hele tiden. Les gjennom dem en gang om morgenen og en gang senere på dagen -Igjen, repetisjon, repetisjon, repetisjon..

Comments :

0 kommentarer to “ET ENKELT OPPLEGG FOR HELORDSLESING”

Legg inn en kommentar