WHITEBOARDS - ET UNIKT, INTERAKTIVT HJELPEMIDDEL

Som dere sikkert har skjønt, så er de små whiteboardene jeg har skrevet om tidligere, mitt favorittpedagogiske verktøy. 

Med disse får jeg en unik oversikt over kunnskapsnivået i klassen, og en umiddelbar tilbakemelding på hvem som har forstått læringsmålet vi har jobbet med, og hvem som trenger ekstra veiledning før de mestrer det.

Det er ikke å stikke under en stol at man i en vanlig undervisningsøkt ikke har anledning til å stille spørsmål til alle elevene hver time.

Mange lærere har som mål at alle elever skal bli stilt minst 4-5 faglige spørsmål i løpet av dagen, og i en klasse bestående av eksempelvis 17 elever, betyr det i snitt at læreren i løpet av en 6 timers skoledag stiller totalt totalt 11-14 faglige spørsmål hver time, totalt mellom ca 70-85 faglige spørsmål pr dag. Noen ganger kan man få tid til å stille flere spørsmål, andre dager mindre, alt etter hva man arbeider med.

Problemet er imidlertid det at det ofte er de samme, faglig sterke elevene, som oftest ender opp med å svare på de faglige spørsmålene man stiller i løpet av en undervisningstime. Elevene som føler seg usikre på læringsmålet unngår ofte å rekke opp hånda, og avstår gjerne fra å svare om de blr spurt direkte.

Det er nettopp her bruken av de små whiteboardene jeg bruker kommer inn.

De fjerner for det første vegringen mange elever har mot det å forsøke å svare, da alle som sagt svarer samtidig. Det gjør at situasjonen gjerne føles mer ufarlig, og de prøver etter beste evne å svare på spørsmålet.

Samtidig har vi jobbet med at det skal være høyde for å svare feil, for det vi driver med er trening på kunnskap og ferdigheter, og det er et konsept som alle aksepterer, da de kjenner igjen tankegangen fra lagidretter mange av de aktive i klassen driver med på fritiden.

Hva er så resultatet av å bruke disse whiteboardene?

Jo, om jeg stiller i snitt 12 spørsmål i løpet av 1 time, så har jeg mottatt 204 individuelle svar bare i løpet av den ene timen, noe som gir meg en god indikasjon på mestringsnivået i klassen.

I løpet av en dag med bruk av whiteboardene i hver time, gir det meg i snitt 1 224 kontrollpunkter på hvor elevene står i forhold til de ulike kunnskapsmålene vi har jobbet med i løpet av dagen.

Og slik kan man fortsette å sammenligne kontrollpunktene man får med bruken av disse små whiteboardene, mot den tradisjonelle spørsmålsstillingen man ellers må benytte i undervisningen.

I løpet av 1 skoleår på ca. 180 dager, så har jeg med bruk av whiteboardene faktisk 220 320 kontrollpunkter knyttet opp mot elevene hvor jeg gjennom faglige spørsmål kontinuerlig får en umiddelbar tilbakemelding på hvor de står sett i forhold til de ulike kunnskapsmålene vi jobber med.

Pr. elev betyr det at jeg, ved å stille hver elev opp mot 12 960 faglige spørsmål pr. år, har en svært god kontroll på den faglige utviklingen. På den måten kan jeg på et tidlig tidspunkt sette inn tilpasset veiledning der jeg ser at det fra tid til annen er behov for litt ekstra faglig oppfølging.

Dette står i sterk kontrast til et gjennomsnitt på i beste fall rundt 900 faglige spørsmål pr. elev pr. år ved bruk av vanlige faglige spørsmål og svar i undervisningen. Virkeligheten er vel mere at dette tallet for de fleste er langt lavere, mens det for enkelte faglig sterke er langt høyere, noe som ikke er å unngå i en vanlig undervisningssituasjon.

Her er en kort liste over hvilke fordeler bruken av slike whiteboardtavler kan gi i en undervisningssituasjon;
 • De "kobler" lærer og samtlige elever sammen i en en-til-en situasjon samtidig.
 • Mangedobler elevdeltakelsen og responsen fra hver enkelt elev.
 • Forenkler elevenes direkte engasjement i undervisningen og sørger for at hele klassen deltar aktivt.
 • Er et flott verktøy for å sjekke for elevenes forståelse.
 • De gjør det lett å foreta rettelser i elevenes feilmønstre, som så raskt kan kontrolleres på nytt.
 • Gir en umiddelbar tilbakemelding til både lærer og hver enkelt elev etter studieøkten.
 • Som lærer kan man raskt sjekke elevenes nåværende kunnskapsnivå.
 • Det er en lavterskelmetode for elevene å svare på spørsmål fra lærerene på.
 • Rask og effektiv metode for å rette eventuelle misforståelser etter en undervisningsøkt.
 • Forbedret elevenes faglige ytelser.
 • Bidrar til en positiv forsterkning og samspill med elevene.
 • Billig. Kostnader mindre enn stadig å kopiere arbeidsark.
 • Felles korreksjon av de vanligste feilene man ofte får i forbindelse med de ulike kunnskapsmålene.
 • Motiverer og får elevene til å engasjere seg.
 • Skaper en god gruppedynamikk som oppmuntrer og støtter elevenes innlæring.
 • Gir et positivt gruppepress når elevene mottar positiv forsterkning.
 • Elevene viser tydelig entusiasme med det å få det rette svaret og anerkjennelse for forståelse.
 • Positivt, ufarlig konkurranse elevene imellom om det å være med blant de med rett svar.
 • Øker den generelle trivselen, og legger opp til en god variasjon i klassearbeidet.
Og det beste av alt er at de ikke krever noen som helst form for forberedelser fra lærerens side. Spørsmålene kan man stille direkte uten noen som helst form for forberedelser, og kan legges inn der det måtte passe i løpet av undervisningsøkten.

Jeg har i min søken etter ulike pedagogiske verktøy derfor heller ikke kommet over andre alternativer eller metoder som kan forevise en slik fleksibilitet og resultater sett opp mot det å ha en fortløpende kontroll over samtlige elevers faglige nivå og ståsted.

Dette er et resultat som ingen interaktiv tavle, multimediapresentasjoner eller andre digitale læringsplattformer til flerfoldige tusen kroner kan forevise.

Denne ideen er egentlig langt fra ny, det er i grunnen bare snakk om en modernisert utgave av de små krittavlene som elevene brukte på skolen allerede på 1800- og godt inn på 1900 tallet.

Slike whiteboardtavler koster knapt noen hundre kroner pr. klassesett, er ikke avhengig av hverken dyre projektorer, programvare eller strøm for å kunne gjøre undervisningen interaktiv for alle elevene.

Og det beste av alt, de kan brukes i alle klasserom, uavhengig av lerret og projektor, de kan brukes i gymsal, musikkrom, de kan brukes ute i skolegården, på ekskursjon, ja stort sett der man kan sette seg ned å kjøre en rask kontroll på om elevene har fått med seg det man har arbeidet med.

De kan brukes for å forsterke det faglige, og de kan brukes som en avveksling til undervisningen i form av ulike quiz'er, og ikke minst, elevene storkoser seg når de ser at det er tid for whiteboardene!

Bedre enn det kan det i mine øyne faktisk ikke bli!

Comments :

1
Anonym sa...
on 

Dette er helt genialt! Hvor kan man bestille disse fra?

Send meg gjerne et svar på moenmoen@gmail.com

Thomas

Legg inn en kommentar