OM MEG

Mitt navn er Sigmund Holstad, 43 år, utdannet adjunkt med opprykk, og jobber som adjunkt i Steinkjer kommune.

De siste årene har jeg imidlertid jobbet som spes.ped. lærer på både 9. og 10. trinn ved Egge ungdomsskole, hvor jeg har hatt planleggings- og undervisningsansvar i alle fag, med unntak av fremmedspråk 2 og musikk for mine elever.

Ellers har jeg tidligere jobbet ved Mære skole med bla.a. 5.1 undervisning i matematikk og norsk på ulike årstrinn, i tillegg til ordinære skolefag

Jeg har opparbeidet meg god erfaring med bruk av ulike lesestrategier for å bedre barn og ungdoms individuelle leseferdigheter, i tillegg til bruk av ulike språkøvelser for å styrke elevenes lese- og skriveprofil.

Videre har jeg jobbet med kartlegging og individuell tilrettelegging av undervisning ved lærevansker i matematikk.

Jeg er en tydelig klasseleder med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og setter klare læringsmål for undervisningen.

Jeg har gode ferdigheter innen IKT, og bruker digitale læringsmidler som en naturlig del av undervisningen.

For tiden utvider jeg min kompetanse innen bruk av ulike læringsstiler og konkrete læringsstrukturer, undervisningsmetoder som har gitt svært gode faglige og sosiale resultater i bl.a. Danmark, England og USA.

Jeg har i flere år også arbeidet som selvstendig næringsdrivende innen sportsbransjen med hovedvekt på jakt, fiske og friluftsliv. Defor har jeg i tillegg til utdanning innen entrepenørskap ved Universitetet i Tromsø også praktisk erfaring og kjennskap til hva det vil si å være entrepenør, og det å etablere ny virksomhet.

Ellers har jeg omfattende erfaring innen student- og utdanningspolitisk arbeid, og har bl.a. jobbet som studentparlamentsleder ved Universitetet i Tromsø, i tillegg til andre sentrale utdanningspolitiske tillitsverv både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Videre har jeg også bakgrunn og befalsutdanning fra forsvaret, der jeg i dag er tilknytta heimevernet som løytnant og troppsjef i HV12. Jeg har også vært aktivt medlem i Norges Røde Kors Hjelpekorps i en årrekke.

Min faglige og yrkesmessige bakgrunn består av;

Allmenlærerutdanning;
- Høgskolen i Nord- Trøndelag, Norsk, 30 studiepoeng
- Høgskolen i Nord- Trøndelag, Matematikk, 30 studiepoeng
- Høgskolen i Nord- Trøndelag, Pedagogikk, 30 studiepoeng
- Høgskolen i Nord- Trøndelag, Natur, samfunn og miljø.30 studiepoeng
- Høgskolen i Nord- Trøndelag, Kristendom med religions- og livssynsorientering, 30 studiepoeng
- Høgskolen i Nord- Trøndelag, Koppsøving, 15 studiepoeng
- Høgskolen i Nord- Trøndelag, Kunst og håndverk, 15 studiepoeng
- Høgskolen i Nord- Trøndelag, Drama, bestått
- Høgskolen i Nord- Trøndelag, Praksisopplæring, bestått

Annen relevant utdanning;
- Universitetet i Tromsø, Grunnfag statsvitenskap (OPA), 60 studiepoeng
- Universitetet i Trondheim, grunnfag sosiologi, 60 studiepoeng
- Universitetet i Tromsø, Strategisk bedriftsutvikling (entrepenørskap) 30 studiepoeng
- Universitetet i Trondheim, Examen Philosophicum/Politiske ideer, 21 studiepoeng
- Jeg er ellers utdannet og beskikket som Løytnant og troppsjef i HV- 12210
- Jeg er også tidligere utdannet og autorisert som våpenforhandler

Relevante kurs;
- Grunnkurs førstehjelp, Norges Røde Kors Hjelpekorps
- Instruktør/fagkurs vintertjeneste og operativ ledelse i redningstjeneste, Hæren/HV
- Instruktør/fagkurs Militærpoliti, Hæren/HV
- Tekoteknisk fagkurs, Amatec

Tillitsverv;
- Leder Nord- Trøndelag Gymnasiastutvalg
- Representant i Nord- Trøndelag Fylkesskolestyre
- Representant i Rådet for Videregående Opplæring (RVO)
- Sentralstyremedlem, Norges Gymasiastsamband
- Leder Studentenes Arbeidsutvalg, Samf.vit. Fakultet, Universitetet i Tromsø
- Leder Studentparlamentet, Universitetet i Tromsø
- Landsstyremedlem, Norsk Student Union

Yrkeserfaring;
- Hæren/ HV-12, Løytnant, troppsjef, 1990-2010
- Lill- Sport, Lillehammer, Freelance produktutvikler/ designer, 1994-1995
- Skandinavisk Høyfjellsutstyr Tromsø, konsulent/ medarbeider, 1996-1997
- Steuker Fjellutstyr, Levanger, Daglig leder, 1997-1999
- UteLiv, Steinkjer, Daglig leder, 1999-2008
- Steinkjer Kommune, adjunkt, 2008-2012