GEOGEBRA

Dette er et gratis programvare av høy kvalitet. Passer til utforskende og eksperimenterende aktiviteter. Navnet er satt sammen av ordene geometri og algebra og kan brukes innenfor begge felt. Programmet er best egnet til å:

- Utføre konstruksjoner i planet med sirkler, linjer, linlestykker og alle slags mangekanter.
- Eksperimentere med dynamisk geometri.
- Plotte og analysere funksjonsgrafer


GeoGebra kan tas i bruk på to måter:
  1. - Gå til nettstedet http://www.geogebra.at/, klikk på Start GeoGebra og deretter på GeoGebra Webstart. Dette fungerer både for Mac, Linux og Windows, og fører til at GeoGebra blir innstallert på datamaskinen, slik at man ikke trenger å være tilkoblet Internett når du skal benytte programmet senere.  
  2. - Gå til nettstedet http://www.geogebra.at/, klikk på Download, deretter Download GeoGebra, og velg den versjonen som passer til din maskin. Er du i tvil så velg den versjonen som inneholder Java.
GeoGebra krever en nyere versjon av Java for å fungere. Denne kan lastes ned fra www.java.com/en/download/index.jsp  

Comments :

2 kommentarer to “GEOGEBRA”
Sigmund Holstad sa...
on 

Dette er nok en test på kommentarer

Sigmund Holstad sa...
on 

Og nok en test...

Legg inn en kommentar