DA ER HØSTEN OG EN NY SKOLESTART ER HER IGJEN!

Etter en lang og god sommerferie, er det nå like før skolestart, og mange elever ser med for-ventninger fram til det kommende skoleåret.

Jeg har faktisk selv en skolestarter dette året, som nok syns at det både er spennende og litt skummelt å begynne på skolen. Tror nok det er mange andre skolestartere som også har det slik de siste dagene før de skal treffe sin nye lærer og medelever. Kan vel trygt si at det er ei lita jente som gleruder seg, ja!

Etter tildelingen av nye lærerstillinger nå i vår, fikk jeg heller ikke denne gangen tilbud om fast stilling som lærer her i Steinkjer Kommune, så jeg må nok en gang innstille meg på å være vikar for kommende skoleår, med de økonomiske utfordringene det medfører.

Utover høsten kommer jeg uansett til å jobbe videre med å utvikle denne nettsiden, og legge ut ulike typer øvingsprogrammer for elever som sliter litt med den matematikk- og norskopplæringen.

Desverre er det heller lite materiale tilgjengelig for lærere som arbeider med denne typen utfordringer. De færreste skolene har råd til å kjøpe inn det ekstrautstyret som faktisk trengs for å sidestille disse elevenes muligheter til å få en reell mulighet til å lære så mye de kan ut fra deres egne ressurser.

På disse sidene vil iallefall jeg gjøre mitt for å legge ut ulike treningsprogram og gjøre undervisningsopplegg tilgjengelig for alle som trenger denne type materiell som et supplement til den ordinære undervisningen for de elevene som sliter med å følge progresjonen i klassen.

Steinkjer 8. august 2010

Sigmund Holstad

Comments :

0 kommentarer to “DA ER HØSTEN OG EN NY SKOLESTART ER HER IGJEN!”

Legg inn en kommentar