PROGRAM FOR TRENING PÅ HØYFREKVENTE ORD

Gjennom analyse av norsk språk har man funnet ut at mange ord går igjen og igjen i ulike tekster. Ordene i, og. det, som- er noen av de vanligste ordene som blir brukt i det norske språket.

Ved å analysere ulike tekster, kan man bygge opp egne lister med flere hundre ord som er mest brukt i det norske språket. Disse ordene kalles derfor for høyfrekvente ord.

Studier viser videre at trening på høyfrekvente ord kan være til hjelp for elever som har behov for å øke lesehastigheten sin.

Det er verd å merke seg at man her snakker om teknisk lesing. Dette kan og hjelpe på leseforståelsen, da lesingen med en slik trening vil flyte bedre, men for å oppnå økt leseforståelse, må man benytte denne treningsmetoden i kominasjon med andre metoder for å øke selve leseforståelsen.

Du kan trene på hundre høyfrekvente ord ved å klikke på bildet av programmet, eller på linken her.

Dette programmet er basert på de 100 mest brukte ordene i bøker for 1. til 3. klasse.

Programmet er bygd opp rundt ordrekker på 10 og 10 ord. Du velger selv hvor lenge ordene skal vises på skjermen, og hvor lang tid det skal ta mellom hvert ord.

Etter hvert vil det komme nye programmer med fokus på andre typer leseutfordringer for elever på små- og mellomtrinnet.

Alle disse programmene vil også være fri for såkalte designelementer. Dette er bevisst, da mange elever som sliter med lesing og lesehastighet ellers lett kan miste både fokus og konsentrasjon.

Comments :

0 kommentarer to “PROGRAM FOR TRENING PÅ HØYFREKVENTE ORD”

Legg inn en kommentar