SLIK BRUKER DU ONLINE- PROGRAMMENE

Elevene vil ved hjelp av de ulike ordtreningsprogrammene etter hvert lett kunne gjenkjenne viktige ord i det norske språket. Ordene læres, memoreres, og blir til slutt gjenkjent som ordbilder. Dette medfører at elevene ikke lenger trenger å lydere dem.

Vanligvis bør man trener på mellom 5- 10 ord av gangen, og bruke denne ordlisten til man har oppnådd ønsket progresjon. Jeg anbefaler også at man øver inn en og en ordliste av gangen.

Til å begynne med leser eleven ordene med den hastigheten som er nødvendig for at eleven skal kunne lese ordene.

Deretter øker man farten på programmet inntil eleven er i stand til å lese ordene så fort som det er rimelig å forvente på det nivået eleven befinner seg på.

En av fordelene med disse online- programmene, er at elevene kan trene på egen hånd, eller de kan trene sammen med sine foresatte hjemme i tillegg til treningen som man driver på skolen.

Studier viser at øving på høyfrekvente ord kan være til hjelp for elever som trenger å øke lesehastigheten.

Det er verdt å merke seg at man her snakkar om teknisk lesing. Dette kan videre også hjelpe på lese-forståelsen, i og med at selve lesingen flyter bedre.

Husk også på at man bør repetere ordrekkene med jevne mellomrom.

FREMGANGSMÅTE OG ERFARINGER

• Ordtreningsprogrammet har best effekt hvis en voksen leder det.

• La eleven selv velge tempo på ordtreningen, og kontroller at ordene uttales riktig. Om nødvendig kan du samlese med eleven slik at uttalen blir rett.

• Sett deretter opp hastigheten ved å velge et raskere tempo. Målet er å oppnå en god lesehastighet i løpet av en treningsperiode på ca. 1 uke.

• Ikke tren for lenge av gangen, mellom 3-7 minutter, 1-2 ganger pr dag, er tilstrekkelig.

• Etter hvert kan også eleven på egen hånd trene med disse programmene.

• Det er en fordel om man fører en treningslogg for å dokumentere framgangen.

• Å ta opp enkelte av treningsøktene med programmene med en MP3- spiller kan også synliggjøre elevens framgang, og motivere eleven til å fortsette arbeidet med de ulike treningsprogrammene..

Lykke til!

Sigmund Holstad, februar 2010.
Comments :

0 kommentarer to “SLIK BRUKER DU ONLINE- PROGRAMMENE”

Legg inn en kommentar