PROGRAM FOR TRENING PÅ KORT- OG LANG VOKAL

Mange elever har problemer med å skille mellom lang og kort vokal. For å hjelpe de med dette, har jeg her laget et program der man kan øve på flere ulike ord med enkel og dobbel konsonant, som ofte forveksles av elever.

Ved å bruke dette online- programmet, kan du styrke elevenes gjenkjenning av de ulike ordbildene, og på den måten gjøre det lettere for dem å kunne skille mellom ord med enkel eller dobbel konsonant.

Du kan nå trene på ord med lang og kort vokal ved å klikke på bildet av programmet, eller på linken her.

Også dette programmet er bygd opp rundt ordrekker på 10 og 10 ord. Du velger selv hvor lenge ordene skal vises på skjermen, og hvor lang tid det skal ta mellom hvert ord.

Etter hvert vil det også komme nye programmer med fokus på andre typer leseutfordringer for elever på små- og mellomtrinnet.

Alle disse online- programmene vil også være fri for såkalte designelementer. Dette er bevisst, da mange elever som sliter med lesing og lesehastighet ellers lett kan miste både fokus og konsentrasjon.

Comments :

0 kommentarer to “PROGRAM FOR TRENING PÅ KORT- OG LANG VOKAL”

Legg inn en kommentar