PROGRAM FOR ØVING PÅ KONSONANTFORBINDELSER - 2

Nå har jeg også utviklet et eget ordtreningsprogram hvor fokus er på trening på flere forskjellige stavelsesrekker med ulike konsonantforbindelser.

Dette er et treningsopplegg som vil hjelpe elever som sliter med selve leseprosessen, ved at de her kan automatisere ulike typer konsonantforbindelser som man finner i ulike ord.


I dette ordtreningsprogrammet bruker vi en øvingssmetode der man kan velge mellom ulike ordlister med de ulike typer konsonantforbindelser. Deretter bestemmer man hvor lang tid hvert ord skal vises på skjermen, og hvor lang tid det skal ta mellom hvert ord.

Studier viser som sagt at denne type trening, gjerne kombinert med trening på høyfrekvente ord kan være til hjelp for elever som har behov for å øke lesehastigheten

Gå direkte til ordtreningsprogrammet ved å klikke på bildet av programmet, eller på linken her.

Her kan du velge mellom ulike typer frekvensordlister med ulike konsonantforbindelser. Du kan selv bestemme hvor lenge ordene skal vises på skjermen, og hvor lang tid det skal ta mellom hvert ord.

Det vil komme flere typer ordtreningsprogrammer for elever på små- og mellomtrinnet etter hvert.

Alle disse programmene vil også være fri for såkalte designelementer. Dette er bevisst, da mange elever som sliter med lesing og lesehastighet ellers lett kan miste både fokus og konsentrasjon.

Comments :

0 kommentarer to “PROGRAM FOR ØVING PÅ KONSONANTFORBINDELSER - 2”

Legg inn en kommentar