NYTT! PROGRAM FOR TRENING PÅ FORVEKSLINGSORD

Her har jeg laget et nytt ordtreningsprogram som er bygd opp over de lyder som man erfaringsmessig vet at barn lettest forveksler når de leser.

Disse lydene forekommer i forlyd, utlyd og innlyd i en- og tostavingsord uten konsonantopphopinger.

Jeg har her valgt å holde ordvalget på et enkelt nivå, slik at øvingsprogrammet kan brukes på de fleste trinn med elever som trenger slik trening.

Som dere ser så er ikke alle frekvensordlistene lagt inn ennå, men de vil komme så snart jeg har tid og anledning til det.

Studier viser videre at trening på høyfrekvente ord kan være til hjelp for elever som har behov for å øke lesehastigheten sin.

Trener man på disse forvekslingsordene, kan det hjelpe på leseforståelsen, da lesingen med en slik trening vil flyte bedre, men for å oppnå økt leseforståelse.

Du kan trene på ulike forvekslingsord ord ved å klikke på bildet av programmet, eller på linken her.

Dette programmet er bygd opp rundt ordrekker på ca 10 og 10 ord. Du velger selv hvor lenge ordene skal vises på skjermen, og hvor lang tid det skal ta mellom hvert ord.

Etter hvert vil det komme nye programmer med fokus på andre typer leseutfordringer for elever på små- og mellomtrinnet.

Alle disse programmene vil også være fri for såkalte designelementer. Dette er bevisst, da mange elever som sliter med lesing og lesehastighet ellers lett kan miste både fokus og konsentrasjon.

Comments :

0 kommentarer to “NYTT! PROGRAM FOR TRENING PÅ FORVEKSLINGSORD”

Legg inn en kommentar