PPROGRAM FOR ØVING PÅ ULIKE DIFTONGER

Her har jeg laget et nytt opplegg for trening på diftonger for elever.

Noen lyder har som sagt ikke en egen bokstav. Ei, ai, øy og au er slike lyder, og vi kaller dem for diftonger.

I dette treningsopplegget bruker vi en treningsmetode der man kan velge mellom ulike ordlister med de ulike diftongene. Deretter bestemmer man hvor lang tid hvert ord skal vises på skjermen, og hvor lang tid det skal ta mellom hvert ord.

Studier viser videre at denne type trening kan være til hjelp for elever som har behov for å øke lesehastigheten

Du kan nå trene på flere hundre ulike høyfrekvente ord ved å klikke på boken, eller her.

Her kan du velge mellom ulike typer frekvensordlister. Du kan selv bestemme hvor lenge ordene skal vises på skjermen, og hvor lang tid det skal ta mellom hvert ord.

Det vil komme flere typer ordtreningsprogrammer senere.

Comments :

0 kommentarer to “PPROGRAM FOR ØVING PÅ ULIKE DIFTONGER”

Legg inn en kommentar