PROGRAM FOR ØVING PÅ KONSONANTFORBINDELSER - 1

Her har jeg laget et eget ordtreningsprogram for øving på ulike konsonantforbindelser.

Dette er et treningsopplegg som vil hjelpe elever som sliter med automatisering av selve leseprosessen, ved at de kan automatisere ulike typer konsonantforbindelser som man finner i ulike ord.

I dette ordtreningsprogrammet bruker vi en øvingssmetode der man kan velge mellom ulike ordlister med de ulike diftongene. Deretter bestemmer man hvor lang tid hvert ord skal vises på skjermen, og hvor lang tid det skal ta mellom hvert ord.

Studier viser som sagt at denne type trening kan være til hjelp for elever som har behov for å øke lesehastigheten

Gå direkte til ordtreningsprogrammet ved å klikke på bildet av boken, eller på linken her.

Her kan du velge mellom ulike typer frekvensordlister med konsonantforbindelser. Du kan selv bestemme hvor lenge ordene skal vises på skjermen, og hvor lang tid det skal ta mellom hvert ord.

Det vil komme flere typer ordtreningsprogrammer senere.

Comments :

0 kommentarer to “PROGRAM FOR ØVING PÅ KONSONANTFORBINDELSER - 1”

Legg inn en kommentar