PROGRAM FOR TRENING PÅ ULIKE ENDESTAVELSER

Her har jeg laget nok et ordtreningsprogram hvor fokus er på trening på ulike endestavelser.

Dette er et treningsopplegg som vil hjelpe elever som sliter med automatisering av selve leseprosessen, ved at de kan automatisere ulike typer endestavelser som man finner i ulike ord.

I dette ordtreningsprogrammet bruker vi en øvingssmetode der man kan velge mellom ulike ordlister med de ulike endestavelser. Deretter bestemmer man hvor lang tid hvert ord skal vises på skjermen, og hvor lang tid det skal ta mellom hvert ord.


Studier viser som sagt at denne type trening, gjerne kombinert med trening på høyfrekvente ord kan være til hjelp for elever som har behov for å øke lesehastigheten

Gå direkte til ordtreningsprogrammet ved å klikke på bildet av programmet, eller på linken her.

Her kan du velge mellom ulike frekvensordlister med flere typer endestavelser. Du kan selv bestemme hvor lenge ordene skal vises på skjermen, og hvor lang tid det skal ta mellom hvert ord.

Det vil komme flere typer ordtreningsprogrammer senere.

Comments :

0 kommentarer to “PROGRAM FOR TRENING PÅ ULIKE ENDESTAVELSER”

Legg inn en kommentar