INTERAKTIV UNDERVISNING PÅ EN HELT NY MÅTE

I flere år har jeg brukt en ny form for interaktiv undervisning i timene mine.  Dette har jeg gjort ved å bruke en moderne utgave av fortidens små krittavler- moderne små whiteboards, som hver elev får utdelt mot slutten av undervisningsøkten.

 Fordelene med å bruke denne typen interaktivt undervisningsmateriell er mange, men den største er at alle elevene får anledning til å svare på alle kontrollspørsmålene jeg stiller i løpet av læringsøkten.

På denne måten får jeg en umiddelbar tilbakemelding fra elevene om de har forstått temaet vi har jobbet med, eller om jeg må ta en ny runde med en litt annen vinkling for at alle skal forså det.

Samtidig får jeg også en oversikt over hvilke elever som strever med de ulike kunnskapsmålene vi jobber med, noe som gjør at jeg på et tidlig tidspunkt kan gå inn og veilede de elevene som trenger ekstra oppfølging.

Tidligere var ikke dette like enklet, da de ofte fikk hjelp av andre elever, skrev av, eller på andre måter skjulte at de ikke helt forsto det vi jobbet med. Ved å bruke disse whiteboardtavlene får jeg en unik oversikt over hvor klassen befinner seg opp mot de ulike læringsmålene som vi jobber imot.
Det beste av alt er at elevene storkoser seg når det er tid for en quiz på slutten av en undervisningsøkt hvor vi har jobbet med konkrete læringsmål. Litt av bakgrunnen for dette er nok også at jeg legger inn quiz- spørsmål som elevene kjenner igjen fra NRK's Superquiz.

Denne kjappe repetisjonen av hva vi har jobbet med tar vanligvis ikke mere enn ca 5 minutter, men i løpet av denne tiden har jeg som regel fått kontrollsjekket 10-15 spørsmål rettet mot de ulike læringsmålene vi har jobbet med.

Dette gir meg også en stor mulighet til å lage induviduelle undervisningsopplegg for neste økt hvor vi skal jobbe med de samme kompetansemålene for de elevene som viste liten eller manglende forståelse/kunnskap under quizen.Comments :

0 kommentarer to “INTERAKTIV UNDERVISNING PÅ EN HELT NY MÅTE”

Legg inn en kommentar