"TALERØR" TIL TRENING AV SPRÅK OG VOKALISERING


Dette er en telefonlignende enhet som gjør at elevene hører seg selv klart og tydelig mens de snakker. Jeg har selv brukt den sammen med barn som sliter med ulike talefeil, med gode resultater.

Det som gjør denne enheten unik, er at den forsterker elevenes stemme, og gir dem en umiddelbar auditiv tilbakemelding på egen vokalisering mens de leser.

Jeg har brukt dette lesetreningshjelpemiddelet som et supplement til MP-3 mikrofonen, da denne forsterker elevenes stemme og gir dem en direkte auditiv feedback mens de trener på lesing og uttale.

Det virker også som at det å få en slik direkte auditiv respons på egen lesing, gjør at elevene raskere trener opp og korrigerer ulike talefeil.

Comments :

0 kommentarer to “"TALERØR" TIL TRENING AV SPRÅK OG VOKALISERING”

Legg inn en kommentar