KUNNSKAPSQUIZER SOM EN INTERAKTIV LÆRINGSARENA

Vi lever i en tid hvor elevene har blitt storforbrukere av nye, interaktive medieplattformer. 

For å møte elevene på deres egen arena, har jeg de siste årene tatt i bruk ulike interaktive undervisningsmetoder for å engasjere elevene på deres egne premisser. 

En av disse metodene har vært å bruke kunnskapsquizer som en del av selve undervisningen.

Det er ikke å komme fra at vi står ovenfor en krevende oppgave når vi skal formidle kunnskap til dagens elever som vokser opp i en mediehverdag, full av ulike sosiale og interaktive underholdningsplattformer.

Dette krever etter min mening at vi som lærere også må benytte nye, og helt andre hjelpemidler i undervisningen.

Derfor har jeg de siste årene tatt i bruk ulike typer quizprogram som en del av undervisningen. Ofte har dette vært i form av en fredagsquiz, der klassen er delt i to team som konkurrerer mot hverandre på en vennskapelig måte.

Før det ringte inn til 3. time hver fredag, rigget jeg opp klasserommet til et eget "quiz- studio", med teambord, duker, resultattavle og 12 trådløse buzzere for 6 deltagere på hvert lag. Jeg har flere ulike resultattavler som fortløpende viser stillingen mellom teamene, så uansett om vi har projektor på rommet eller ikke, ja så kan vi arrangere en kunnskapsquiz når det måtte passe oss.

Jeg har også arrangert slike kunnskapsquizer på påskefjellet i hytter uten strøm med dette utstyret, til stor begeistring både for store og små.
Hva er så fordelene med denne måten å jobbe med repetisjon av kunnskapsmålene på?
  • - For det første, så opplever jeg at alle elevene forbereder seg så godt de kan til fredagsquizen.
  • - For det andre er det ingen som føler seg som "tapere", da det er flere på teamet som deltar i quizen samtidig.
  • - For det tredje sitter resten av klassen som tilskuere og meddommere, og kontrollerer alle avgitte svar underveis i quizen
Dette er en sosial læringsmetode som benytter virkemidler elevene er vant til å se i sin mediehverdag, men som de før nå ikke har kunnet tatt aktivt del i. Dette har økt elvenes motivasjon til å delta aktivt i undervisningsøktene vi har forut for fredagsquizene.

På denne måten så jobber vi med kunnskapen på flere plan, noe som gjør at alle i klassen deltar aktivt på lik linje under konkurransene.

Jeg legger også her inn ulike overraskelsesspørsmål av den typen som elevene er vant til å se på NRK's Superquiz.

Resultatet er engasjerte elever som higer etter ny kunnskap, og som deltar aktivt under repetisjonsrundene vi har rett før fredagsquizen!

Jeg vet i alle fall at det er en 6. klasse på Mære skole som savner fredagsquizene vi hadde sammen…

Comments :

0 kommentarer to “KUNNSKAPSQUIZER SOM EN INTERAKTIV LÆRINGSARENA”

Legg inn en kommentar